Karin Thorslund

om mig

Jag har jobbat med terapi, utbildning och handledning sedan jag blev färdig psykolog 2001. Sedan dess har jag fortsatt att utbilda mig inom familje- och systemorienterad psykoterapi och psykologi. Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. 

Våren 2019 disputerade jag vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet med avhandlingen ”Reaching out with universal parental support”, som handlar om att stötta människor i deras föräldraskap. 

Idag arbetar jag deltid vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitetet, där jag undervisar, handleder vetenskapliga arbete, och har ansvar för Grundläggande psykoterapiutbildningen med inriktning familj och nätverksarbete, och för Psykoterapeutprogrammet med inriktning familje-och systemorienterad psykoterapi. Övrig tid arbetar jag privat med terapi, utbildning och handledning. 

Genom åren har jag handlett grupper inom socialtjänst, skola, sjukvård, psykiatri, institutionsvård och kultur.

psykoterapi

Jag erbjuder samtal både individuellt och tillsammans med närstående. Våra samtal kommer att fokusera på hur du vill ha det i ditt liv, vilka resurser som finns, och hur en förändringsprocess kan se ut för dig. 

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med familje- och nätverksinriktning. Jag arbetar utifrån ett systemiskt förhållningssätt, ofta med ett lösningsfokuserat eller responsbaserat perspektiv. 

Sedan 2001 har jag arbetat med individer, par och familjer med varierad problematik. Det finns inget krav att gå ett visst antal samtal. Vi bokar nästa tid när vi ses, bara så länge som du vill fortsätta.

Min mottagning ligger i Gamla skolan i Tollered. Min närmsta kollega heter Vofflan. Hon är en australisk cobberdog, en ras som avlats fram för att fungera som terapihund. Vofflan vill gärna vara med i våra samtal!

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid!

Kontakt

handledning

Handledning syftar både till professionell utveckling i yrkesrollen, och till att kvalitetssäkra verksamheten genom att medarbetare får ett forum där de i ett tryggt klimat kan lyfta svåra frågor och dilemman som de ställs inför i sitt arbete. 

För att alla ska våga prata om de svårigheter som de stöter på i jobbet är det viktigt för mig att så snabbt som möjligt skapa ett tryggt klimat med hjälp av struktur, förutsägbarhet och lekfullhet. Min ambition är att alla i gruppen skall vara aktiva och få ut något av handledningen varje gång vi ses. 

Jag erbjuder både handledning i grupp och individuell handledning. 

Välkommen att kontakta mig för att diskutera ett samarbete!

KONTAKT

utbildning

Jag erbjuder uppdragsutbildningar i lösningsfokuserad korttidsterapi, eller lösningsfokuserat arbetssätt, utifrån den modell som formulerats av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare vid Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA. 

Innehållet i utbildningen anpassas efter kursens deltagare och den verksamhet där ni vill applicera den. Jag hjälper även till med implementering av modellen och handledning till chefer. 

Välkommen att kontakta mig för att diskutera ett samarbete!

KONTAKT

kontakt

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!

Volrath Bergs väg 12

0703810811

karin.thorslund@losningsfokus.se